SVR60

Email
Rating: Not Rated Yet
Description

CAO SU TỰ NHIÊN SVR CV60 với các chỉ tiêu lý hoá như sau:

Viet Nam Standard 3769:2004  SVR CV60
1. Hàm lượng chất bẩn giữ lại trên rây 45µm, % m/m, không lớn hơn 0.02
2. Hàm lượng tro, % m/m, không lớn hơn   0.40
3. Hàm lượng nitơ, % m/m, không lớn hơn     0.60
4. Hàm lượng chất bay hơi, % m/m, không lớn hơn  0.80
5. Độ dẻo đầu ( Po ), không nhỏ hơn  -
6. Chỉ số duy trì độ dẻo ( PRI ), không nhỏ hơn  60
7. Độ nhớt Mooney ML ( 1’ + 4’ ) 100 0 C  55-65

Reviews

There are yet no reviews for this product.