SVR3L pallet

Email
Rating: Not Rated Yet
Description

Sản phẩm chủ lực của Công ty là sao su SVR 3L  với các chỉ tiêu lý hoá như sau:

TCVN 3769:2004  SVR 3L
1. Hàm lượng chất bẩn giữ lại trên rây 45µm, % m/m, không lớn hơn 0.03
2. Hàm lượng tro, % m/m, không lớn hơn   0.50
3. Hàm lượng nitơ, % m/m, không lớn hơn     0.60
4. Hàm lượng chất bay hơi, % m/m, không lớn hơn  0.80
5. Độ dẻo đầu ( Po ), không nhỏ hơn  35
6. Chỉ số duy trì độ dẻo ( PRI ), không nhỏ hơn  60

 

 

Reviews

There are yet no reviews for this product.