Thị trường hoạt động

sản phẩm

THỊ TRƯỜNG THU MUA

Nguồn nguyên liệu thu mua của Công ty tập trung ở một số khu vực: huyện Chơn Thành, Hớn Quảng, Bình Long-Bình Phước; huyện Bến Cát, Phú Giáo, Tân Uyên-Bình Dương; huyện Vĩnh Cửu-Đồng Nai; huyện Dầu Tiếng, Gò Dầu, Dương Minh Châu-Tây Ninh. Đây cũng là những khu vực trung tâm của nguyên liệu cao su khu vực Đông Nam Bộ.

Xem tiếp...

Định hướng phát triển

Mặc dù có sự tăng trưởng liên tục trong gần 10 năm qua bằng nội lực và đạt được những vị thế nhất định trong ngành. Chúng tôi hiểu rằng năng lực của Công ty Mai Vĩnh còn giới hạn để có thể thâu tóm tốt những cơ hội tăng trưởng trong ngành cao su.

Xem tiếp...