Sản xuất cao su thiên nhiên của Malaysia tăng 33% trong tháng 6

Sản lượng cao su thiên nhiên của Malaysia trong tháng 6 tăng 33,1%, đạt 66.566 tấn so với 50.016 tấn trong tháng 5, theo Tổng cục Thống kê cho biết hôm 15/8.

Tuy nhiên sản lượng trong tháng 6/2013 thấp hơn 22,5% so với 85.866 tấn sản xuất trong cùng kỳ năm ngoái.

Khu vực tư nhân chiếm đến 92,2% trong tổng sản xuất cao su thiên nhiên trong tháng 6.

Khối lượng cao su dự trữ tính đến cuối tháng 6 đứng ở mức 130.224 tấn, tăng 5,9% so với 122.920 tấn vào cuối tháng 5.

Tổng khối lượng cao su thiên nhiên xuất khẩu trong tháng 6 đạt 62.404 tấn, giảm 1,6% so với 63.437 tấn trong tháng trước, theo Cục Thống kê.

Các thị trường xuất khẩu cao su chính của Malaysia là Trung Quốc (35,2%), theo sau là Đức (14,1%), Iran (11,4%), Mỹ (3,6%), Brazil (2,9%), Nam Phi (3,1%), Phần Lan (2,6%) và Đài Loan (2,1%).

Trong khi đó, nhập khẩu cao su thiên nhiên trong tháng 6/2013 của Malaysia tăng 7,1% đạt 76.313 tấn so với 71.267 tấn được nhập khẩu trong tháng 5.

Các nhà cung cấp cao su chính cho Malaysia trong tháng 6 là Thái Lan (52,1%) và Việt Nam (23,8%), chiếm đến 75,9% trong tổng nhập khẩu của đất nước.

Tiêu thụ cao su trong nước tăng 0,8% đạt 37.073 tấn trong tháng 6 so với 36.792 tấn trong tháng 5.

Ngành công nghiệp găng tay cao su dẫn đầu tiêu thụ cao su thiên nhiên của Malaysia (chiếm 66,4%), theo sau là chỉ cao su (11,5%); vỏ và ruột xe (6,8%)

Tổng mức tiêu thụ của 3 ngành công nghiệp này đứng ở mức 24.602 tấn, tương đương với 84,7% trong tổng tiêu thụ cao su thiên nhiên của cả nước.