Định hướng phát triển

Mặc dù có sự tăng trưởng liên tục trong gần 10 năm qua bằng nội lực và đạt được những vị thế nhất định trong ngành. Chúng tôi hiểu rằng năng lực của Công ty Mai Vĩnh còn giới hạn để có thể thâu tóm tốt những cơ hội tăng trưởng trong ngành cao su.Chiến lược sẽ khó hoàn thành nếu như không có đối tác trong cùng chia sẻ. Thông qua đó, Mai Vĩnh có điều kiện tiếp nhận các nguồn lực mới và mở rộng thị trường để bước sang giai đoạn phát triển mới. Chúng tôi định vị thương hiệu Mai Vĩnh đến năm 2020:

TẦM NHÌN 2020

Mai Vĩnh là đối tác Việt Nam tiêu biểu nhất trong chuỗi cung ứng cao su nông sản toàn cầu.

SỨ MỆNH

Nhà cung cấp nguyên liệu cao su thiên nhiên Việt Nam chất lượng hàng đầu cho ngành công nghiệp vỏ xe và cao su dân dụng dựa trên sự thích ứng với các tiêu chuẩn toàn cầu.

Doanh nghiệp cao su điển hình về hấp dẫn lợi ích dài hạn cho cổ đông sở hữu thông qua khả năng mở rộng năng lực sản lượng và quản trị hiệu quả.

Công dân doanh nghiệp tốt, tạo dựng các giá trị bền vững với các bên liên đới. Mai Vĩnh cam kết thực hành các nguyên tắc ứng xử trách nhiệm, hài hoà lợi ích, đáp ứng sự mong đợi của đối tác khách hàng, cán bộ viên nhân, các hộ tiểu điền, môi trường và cộng đồng địa phương.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Am hiểu Chỉ làm dựa trên sự hiểu biết, không ngừng học hỏi để thấu đạt.
Đổi mới Liên tục cải tiến vươn tới chuẩn mực cao hơn.
Cống hiến Tận tuỵ, tích luỹ năng lực trong ngành.
Trách nhiệm Cam kết và thực hiện có trách nhiệm, tạo dựng niềm tin bền vững với các bên liên quan.