Ban lãnh đạo

Bà Đặng Thị Hoa Mai – Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng Giám đốc

Đặng Thị Hoa MaiChủ tịch HĐTV kiêm Tổng Giám đốc, là người sáng lập chủ chốt Công ty Mai Vĩnh. Trưởng thành trong gia đình có truyền thống thu mua mủ cao su nguyên liệu. Tâm huyết gắn bó với nghề gần 20 năm, chị được đánh giá cao về năng lực khởi nghiệp, cầu thị sự hợp tác cùng khả năng nắm bắt các cơ hội trong thị trường cạnh tranh tập trung.

 

Ông Lương Vĩnh Hoan - Giám đốc kinh doanh

Ông Lương Vĩnh Hoan- Giám đốc kinh doanh, là thương nhân rất nhạy bén các xu hướng giá thị trường thế giới.Anh Hoan phụ trách toàn bộ mảng tiêu thụ và quản lý chất lượng thành phẩm, quản lý đối tác nước ngoài đặc biệt là thị trường Trung Quốc

Ông Nguyễn Văn Sang: Phụ trách quản lí nông trường cao su - Công ty Minh Lập.

Ông Lê Tấn Triều: Phụ trách mối quan hệ chính quyền địa phương và các hộ tiểu điền.

 

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC