Quá trình hình thành và phát triển

2003 Công ty được sở kế hoạch đầu tư tỉnh Bình Dương cấp phép thành lập ngày 2/12/2003 với vốn điều lệ ban đầu 8 tỉ đồng.
2004 Xây dựng phân xưởng sản xuất cao su SVR 3L, công suất 6,000 tấn /năm và 24 mương xả mủ trên tổng diện tích mặt bằng sản xuất 25,000m2.
2005 Xây dựng thêm phân xưởng sản xuất cao su SVR10, công suất 12,000 tấn/năm.
2006 Đầu tư thêm 1 lò sấy và 13 mương xả mủ, 1 dây chuyền băm mủ, 1 máy ép mủ, nâng công suất thiết kế lên 12,000 tấn/năm SVR3L.
2007 Bắt đầu đầu tư giai đoạn 2. Tăng thêm một lò sấy công suất 6,000 tấn/năm cao su SVR3L. Nâng tổng công suất nhà máy lên 18,000 tấn/năm.
Thành lập Công ty TNHH Minh Lập (xã Minh Lập, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước) chuyên doanh trồng, chăm sóc vườn cao su với diện tích 200 ha.
2009 Mở rộng nhà xưởng cao su SVR10 và kho chưa thành phẩm diện tích 2,000m2.
Đầu tư xây dựng nhà tập thể cho công nhân viên với diện tích 500 m2.
Tăng vốn điều lệ lên 16 tỉ đồng.
2010 Đầu tư xây dựng hệ thống xử lý bằng kết cấu bê tông cốt thép với thể tích hồ chứa đạt 4,500m3 theo đúng tiêu chuẩn bảo vệ môi trường.
Nhập dây chuyền sản xuất cao su hỗn hợp trị giá là USD 74,000. Cao su hỗn hợp với thành phần gồm 97% cao su SVR3L hoặc SVR10, cao su 1502 2.5% và axit steric 0.5%, hỗn hợp tạo thành từ cao su tự nhiên và các hóa chất là giai đoạn một của quá trình sản xuất vỏ xe.
2011 Tăng thêm 1 lò sấy với công suất 6,000 tấn/năm và 18 mương xả mủ, nâng tổng công suất 24,000 tấn/năm cao su SVR 3L.
Hiện đại hoá dây chuyền sản xuất và lò sấy cao su SVR10, đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng châu Âu.
Nâng cấp thêm dây chuyền sản xuất cao su hỗn hợp trị giá USD 171,000 để đáp ứng được các yêu cầu của khách hàng.
Tăng vốn điều lệ lên 40 tỉ đồng.
2012 Bắt đầu đầu tư mở rộng sản xuất giai đoan 3 (2012-2014) Đã đâu tư thêm 7.5 ha mặt bằng sản xuấtkế bên nhà máy hiện hữu.
Đầu tư nâng cấp tổng công suất lên 60,000 tấn/năm(nâng thể tích hồ xử lý nước thải 14,000m3, hồ chứa nước ngầm 2,000m3.Mở rộng dây chuyền SVR3L nâng công suất lên 36,000 tấn/năm,mở rộng dây chuyền SVR10 nâng công suất lên 24,000 tấn/năm.Xây dựng kho hàng diện tích 10,000 m2, xây dựng đường giao thông nội bộ,xây dựng công trình phúc lợi phục vụ công nhân viên…)